Είμαστε μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει στα μέλη της πρόσβαση σε τηλεοπτικές σειρές μέσω του διαδικτύου. Η υπηρεσία μας παρέχει επίσης νέα, τρέιλερ, και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις σειρές. Η υπηρεσία TvAstor σας παρέχεται από την εταιρεία FULL CLOUD MEDIA LTD. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Ιδιότητα του μέλους

Η συνδρομή σας στο TvAstor πρέπει να ανανεώνεται από μήνα σε μήνα ή έτος σε έτος. Θα λαμβάνετε υπενθυμίσεις στο e-mail σας  πριν από τη λήξη της συνδρομής σας. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία TvAstor θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσετε μια ισχύουσα, έγκυρη και αποδεκτή μέθοδο πληρωμής.

Χρέωσεις

Μέθοδοι πληρωμής. Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συνδρομής σας. Εάν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία (π.χ. εξαιτίας ανεπαρκούς κεφαλαίου), μπορούμε να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία μέχριτην ολοκλήρωση της πληρωμής . Αν επιθυμείτε να αλλάξετε μέθοδο πληρωμής, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τη διαδικασία όπως περιγράφεται στην επιλογή « Ο λογαριασμός μου».

Ακύρωση

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο TvAstor, αλλά μόνο να μην την ανανεώσετε. Εφ’ όσον έχετε προπληρώσει μία συνδρομή θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία TvAstor μέχρι τη λήξη της. Δεν θα πραγματοποιούνται επιστροφές ή πιστώσεις σε περίπτωση μερικής χρήσης της υπηρεσίας.

Αλλαγές στις τιμές

Μπορούμε να μεταβάλουμε τις τιμές της υπηρεσίας μας κατά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, τυχόν μεταβολές των τιμών μας δεν θα ισχύουν για σας νωρίτερα από το χρονικό διάστημα 30 ημερών  από την εκάστοτε μεταβολή, ενώ πάντα θα ενημερώνεστε έγκαιρα μέσω του e-mail σας.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία

Κατά καιρούς θα λαμβάνετε στο e-mail σας πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας, αλλά και τις αλλαγές στο περιεχόμενο της υπηρεσίας μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάποια από τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να το δηλώσετε στη φόρμα της εγγραφής σας.

Ποιοι μπορούν να γίνουν συνδρομητές του TvAstor

- Θα πρέπει να είστε 18 ετών, ενήλικας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να διενεργείτε τη συγκεκριμένη συναλλαγή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα σας. Οι ανήλικοι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο την υπηρεσία υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπηρεσία TvAstor κυρίως στο εσωτερικό της χώρας στην οποία έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό σας και μόνο στις γεωγραφικές περιοχές όπου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υπηρεσία TvAstor και οποιοδήποτε περιεχόμενο προβάλλεται μέσω αυτής είναι μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας στο TvAstor σας χορηγείται μια περιορισμένη, αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για την πρόσβαση στην υπηρεσία TvAstor. Εκτός από την περιορισμένη αυτή άδεια, κανένα δικαίωμα εκμετάλλευσης δεν αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε και έχετε δικαίωμα για δημόσια προβολή.

Ολοκληρώνοντας τη συνδρομή σας στην υπηρεσία TvAstor, συμφωνείτε με όλα τα προαναφερόμενα. Επίσης, συμφωνείτε να μην αρχειοθετήσετε, λαμβάνετε, αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, δημοσιεύετε ή προσφέρετε προς πώληση ή χρήση περιεχόμενο  και άλλες πληροφορίες της υπηρεσίας TvAstor. Η υπηρεσία μας μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή σας εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή διενεργήσετε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, αλλά και να προβεί στις  απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν ευθυνόμαστε για οιαδήποτε επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή βλάβη προκληθεί σ’ εσάς από την χρήση της υπηρεσίας TvAstor. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπουν οι σύνδεσμοι παραπομπής «Links» που βρίσκονται στην υπηρεσία TvAstor.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η υπηρεσία TvAstor μπορεί, από καιρό σε καιρό, να τροποποιεί αυτούς τους Όρους Χρήσης. Θα σας ειδοποιούμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την τροποποίηση και την ισχύ των νέων Όρων Χρήσης.