ΜΕΘΟΔΟΣ 1 - Laptop/Υπολογιστή

Βήμα 1: Προσδιορισμός εισόδων / εξόδων

Για τη διασύνδεση της τηλεόρασής σας και την προβολή των σειρών με τη χρήση laptop ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρώτο βήμα που απαιτείται είναι να προσδιορίσετε ποιες είναι οι έξοδοι που διαθέτει το laptop ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σας και ποιες είναι οι είσοδοι που διαθέτει η τηλεόρασή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο καλώδιο και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία.

Για να είναι εφικτή η διασύνδεση με τη μέθοδο αυτή, θα πρέπει τόσο η τηλεόραση όσο και το laptop ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να διαθέτουν μία από τις παρακάτω θύρες:     
   

HDMI: Η πιο συχνή είσοδος/έξοδος στις τηλεοράσεις και στα laptops τελευταίας τεχνολογίας είναι η θύρα HDMI. Η διασύνδεση αυτή είναι η προτεινόμενη και η πιο εύκολη, καθότι απαιτείται απλά ένα καλώδιο HDMI (αρσενικό σε αρσενικό). Μέσω του καλωδίου HDMI μεταδίδονται τόσο η εικόνα όσο και ο ήχος. 
  DVI-VGA: Πολλές τηλεοράσεις και laptops παλαιότερου τύπου διαθέτουν μία από (ή και τις δύο) αυτές θύρες για τη μετάδοση του σήματος εικόνας. Για τη διασύνδεση μέσω των θυρών αυτών, απαιτείται το αντίστοιχο καλώδιο (αρσενικό σε αρσενικό) και επιπλέον ένα καλώδιο διασύνδεσης για τον ήχο (βλ. βήμα 2).

 
 
 

Βήμα 2: Διασύνδεση

Εικόνα

Για τη μετάδοση της εικόνας απαιτείται η τοποθέτηση του καλωδίου που επιλέχτηκε κατά το βήμα 1.

Εάν η διασύνδεση γίνεται με καλώδιο HDMI, τότε το καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί στις δύο συσκευές οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η διασύνδεση γίνεται μέσω θύρας VGA ή DVI, τότε και οι δύο συσκευές θα πρέπει να είναι κλειστές κατά την τοποθέτηση του καλωδίου.

Ήχος

Εφόσον η διασύνδεση γίνεται με καλώδιο HDMI, τότε δεν απαιτείται επιπλέον καλώδιο για τη μετάδοση του ήχου.

Εάν η διασύνδεση γίνεται μέσω θύρας VGA ή DVI, τότε απαιτείται επιπλέον καλώδιο για τη μετάδοση του ήχου. Το συνηθέστερο καλώδιο που χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή είναι αυτής της μορφής (καρφί/jack σε RCA):
                   Συνδέστε την μία πλευρά του καλωδίου (καρφί/jack) στην έξοδο HEADPHONE (πράσινη έξοδο) του laptop ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή:
 και την άλλη στην υποδοχή AUDIO IN της τηλεόρασης (το δεξί κανάλι (R) ορίζεται συνήθως με κόκκινο χρώμα και το αριστερό κανάλι (L) ορίζεται συνήθως με άσπρο χρώμα):
    


 Βήμα 3: Ρυθμίσεις τηλεόρασης

Από την τηλεόραση επιλέγουμε την είσοδο σήματος που χρησιμοποιήσαμε, μέσω του τηλεχειριστηρίου (αναφέρεται η ένδειξη input ή source).

 

Βήμα 4: Ρυθμίσεις υπολογιστή

Εικόνα 


Εφόσον η εικόνα εμφανίζεται αυτόματα στην τηλεόραση μετά το παραπάνω βήμα, τότε δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ρύθμιση στον υπολογιστή. Σε αντίθετη περίπτωση, και ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Windows: Πατήστε Win () + P και επιλέξτε "Duplicate/Διπλότυπο" ή "Second screen only/Μόνο στον προβολέα". Εφόσον έχετε εκτελέσει σωστά τα προηγούμενα βήματα, θα δείτε την εικόνα του υπολογιστή να προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

Mac: Από το Apple menu επιλέξτε "System Preferences". Επιλέξτε "Display" και στη συνέχεια "Arrangement". Τέλος επιλέξτε το κουτάκι "Mirror Displays". Εφόσον έχετε εκτελέσει σωστά τα προηγούμενα βήματα, θα δείτε την εικόνα του υπολογιστή να προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας.


Ήχος

Ο ήχος ρυθμίζεται συνήθως αυτόματα και δεν απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, και ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Windows: Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ήχου στο δεξί μέρος της γραμμής εργασιών (taskbar) και επιλέξτε "Playback devices/Συσκευές αναπαραγωγής". Επιλέξτε την τηλεόραση από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές και πατήστε "Set Default/Προεπιλογή".

Mac: Από το Apple menu επιλέξτε "System Preferences". Επιλέξτε "Sound" και στη συνέχεια "Output". Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε την έξοδο την οποία χρησιμοποιήσατε για τη διασύνδεση του υπολογιστή σας με την τηλεόραση.

 

Βήμα 5: Πλοήγηση και επιλογή


Με τα παραπάνω βήματα, έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση του υπολογιστή με την τηλεόρασή σας.

Στη συνέχεια, πλοηγηθείτε στη σελίδα του TVAstor (www.tvastor.com) και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (USERNAME) και τον προσωπικό κωδικό (PASSWORD) που έχετε ορίσει. Εφόσον η συνδρομή σας είναι ενεργή, επιλέξτε τη σειρά και το επεισόδιο που θέλετε να παρακολουθήσετε και απολαύστε το στην τηλεόρασή σας.

Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την πλοήγηση και την επιλογή της σειράς και του επεισοδίου που θέλετε να παρακολουθήσετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες με την ένδειξη: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP.ΜΕΘΟΔΟΣ 2 - Smart TV                                

Εφόσον διαθέτετε smart TV και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις σειρές του TVAstor μέσω αυτής, θα πρέπει η τηλεόρασή σας να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και να έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Εφόσον η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις, επιλέξτε από το menu τον πλοηγό διαδικτύου (web browser) και πλοηγηθείτε στη διεύθυνση www.tvastor.com.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (USERNAME) και τον προσωπικό κωδικό (PASSWORD) που έχετε ορίσει. Εφόσον η συνδρομή σας είναι ενεργή, επιλέξτε τη σειρά και το επεισόδιο που θέλετε να παρακολουθήσετε και απολαύστε τις αγαπημένες σας σειρές στην τηλεόρασή σας.

Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την πλοήγηση και την επιλογή της σειράς και του επεισοδίου που θέλετε να παρακολουθήσετε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες με την ένδειξη: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 3 - Streaming

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή media player για ασύρματη μετάδοση εικόνας και ήχου, όπως για παράδειγμα το Google Chromecast ή το Apple TV. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση και τη χρήση των παραπάνω media players, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παραπάνω σύνδεσμο που αντιστοιχεί στη συσκευή σας.